Chính sách bảo mật thông tin
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH DV & TM QUANG PHA CAM KẾT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG THEO ĐIỀU 68  ĐẾN ĐIỀU 73 NGHỊ ĐỊNH 52/2013 NĐ/CP.