Chính sách giao hàng
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN HÀNG:

GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TẬN NƠI TRONG PHẠM VI LÂN CẬN KHU VỰC THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH.
(DOOR TO DOOR SERVICES)