Số lượng kết quả tìm thấy: 1.Hiển thị từ: 1 tới 1
GÓI KHỬ OXYGEN
GÓI KHỬ OXYGEN

Gói khử Oxygen  Hút cả hai khí Oxy (O2) và khí Carbon Đi-ô-xít (CO2) Nguyên liệu chính: Bột sắt