Quy định, chính sách
QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT SAU KHI NHẬN ĐƯỢC HÀNG HÓA VÀ CÁC CHỨNG TỪ LIÊN QUAN.
2. THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN TRONG THỜI HẠN 15 NGÀY KỂ TỪ NGÀY NHẬN ĐƯỢC HÀNG HÓA VÀ CÁC CHỨNG TỪ LIÊN QUAN.
3. THANH TOÁN DỰA TRÊN QUY ĐỊNH CÓ SẴN CỦA KHÁCH HÀNG.