Túi Nylon chống rỉ sét

Túi Nylon chống rỉ sét (VCI Film Packaging)
Cho cả kim loại và phi kim.
Thân thiện môi trường - Tiêu chuẩn RoSH
Bảo vệ sản phẩm trong 2 năm.

Để cần thêm thông tin chi tiết về Sản phẩm, Quy cách, mẫu, xin liên lạc với công ty Quang Pha.
Email: contact@tuihutam.vn